Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.FRONTYBRW.PL / WWW.FRONTYMBS.PL

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem frontybrw.pl i frontymbs.pl, prowadzony jest przez firmę MBS Sp. z o.o. z siedzibą w Sadach przy ul. Rolna 9, 62-080 Tarnowo Podgórne wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000190945.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Oferta przedstawiona przez sklep frontybrw.pl na stronach internetowych nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez stronę www.frontybrw.pl lub www.frontymbs.pl. Po złożeniu zamówienia Klientowi zostaje wysłane e-mailem potwierdzenie złożenia zamówienia zawierające wszystkie ważne informacje: nr zamówienia, zamówione towary, wybrana forma płatności, wybrana forma transportu, wartość zamówienia.
 4. Zamówienia poprzez stronę www.frontybrw.pl mogą składać klienci, którzy założyli indywidualne konto w sklepie oraz zalogowali się na swoim indywidualnym koncie klienckim.
 5. Warunkiem wysłania Klientowi zamówionego towaru jest w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – potwierdzenie zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w specjalny link, który zostaje wysłany na adres e-mail Klienta w chwili złożenia zamówienia. Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone w ciągu 3 dni od dnia ich złożenia są automatycznie odrzucane.
  Sklep nie przewiduje formy płatności poprzez dokonanie przedpłaty.
 6. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Zawartość sklepu internetowego nie stanowi jednak oferty zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 7. Podane na stronach internetowych sklepu frontybrw.pl ceny towarów i usług mogą się różnić od cen obowiązujących w dniu składania zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 8. Wszystkie fronty kuchenne z naszej oferty nie posiadają nawiertów na puszki pod zawiasy oraz nie zawierają nawiertów pod uchwyty.
 9. Klient wybiera sposób dostarczenia towaru spośród następujących możliwości:
  a) dostawa przesyłką kurierską realizowaną przez firmę UPS – przesyłki paczkowane o wadze do 25kg/1 sztuka;
  b) dostawa firmą transportową Jas FBG – przesyłki na paletach typu EURO;
  c) odbiór osobisty w Hurtowni Frontów BRW w Sadach k. Poznania przy ul. Rolnej 9.
 10. Koszty dostawy pokrywa Klient.
 11. Zakupione towary wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS lub firmą transportową Jas FBG, pod adres wskazany na formularzu rejestracyjnym zamówienia. Koszt dostawy wynosi:
  a) dostawa przesyłką kurierską realizowaną przez firmę UPS – 30 zł brutto (zamówienie do 25kg), z zastrzeżeniem, iż w przypadku przesyłki zawierającej tzw. dłużyzny – materiały o długości od 170cm oraz listwy koszt przesyłki – 1 paczki – wynosi 50 zł brutto;
  b) dostawa firmą transportową Jas FBG – 150 zł brutto (bez względu na wielkość zamówienia);
  c) odbiór osobisty – 0 zł.
 12. Termin realizacji zamówienia wynosi do 15 dni roboczych, z zastrzeżeniem, iż w przypadku zamówienia obejmującego fronty termin realizacji zamówienia uzależniony jest od rodzaju i koloru wybranego asortymentu i ustalany jest z klientem telefonicznie. Całkowity termin realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania towarów do wysyłki plus czas przesyłki właściwy dla firmy ją realizującej (UPS/Jas FBG).
 13. Klient składający zamówienie płatne przy odbiorze w chwili potwierdzenia zamówienia poprzez kliknięcie w specjalny link znajdujący się w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia, zobowiązuje się do opłacenia i odbioru zamówionego towaru. Nie odebranie przesyłki płatnej przy odbiorze przez Klienta traktowane jest jako zwłoka w odbiorze rzeczy sprzedanej (art. 551 § 1 Kodeksu Cywilnego). Jeżeli Klient dopuści się zwłoki z odebraniem rzeczy sprzedanej, sklep frontybrw.pl może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Klienta. Koszty przechowania pokrywa Klient. Za nie odebranie zamówionego towaru w terminie 14 dni roboczych od daty zakupu zostanie naliczona dodatkowa opłata za magazynowanie towaru w wysokości 5 zł za każdą rozpoczętą dobę. W przypadku gdy Klient nie odbierze zamówionego produktu w ciągu 60 dni od daty zakupu sklep ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży.
 14. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Klient, w ciągu 14 dni od daty odebrania towaru może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w naszym sklepie (z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta). Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu (faktura VAT lub paragon) oraz wypełnionym Formularzem zwrotu. Zwrot jest możliwy tylko i wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków:
  a) towar nie może być uszkodzony ani nosić śladów używania,
  b) towar musi zostać zwrócony w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu,
  c) produkty składające się z wielu elementów nie mogą być zdekompletowane,
  d) jakiekolwiek metki, zawieszki i inne oznaczenia towaru nie mogą być w żaden sposób naruszone.
  Jeśli którykolwiek z powyższych warunków nie zostanie dotrzymany, zwrot nie będzie uwzględniony. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towarów zapłaconej przez klienta, widniejącej na dokumencie sprzedaży (paragonie, fakturze VAT). Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych (od dnia otrzymania przesyłki ze zwracanym towarem), przelewem bankowym na wskazane przez Klienta konto bankowe. 
  Uwaga! Towar na indywidualne zamówienie nie podlega zwrotowi. Jednocześnie wskazujemy, iż szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, a wzór formularza odstąpienia od umowy przedstawiony został w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
  e) Koszty zwrotu produktów ponosi osoba zamawiająca 
 15. Odbierając zamówiony towar, Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki oraz jej zgodność z zamówieniem. W przypadku wykrycia wad w przesyłce należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru, aczkolwiek uprzednio należy złożyć własnoręczny podpis na protokole odbioru, który posiada kurier. Czynność ta nie wnosi obowiązku przyjęcia przesyłki.
 16. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres właściciela sklepu (MBS Sp. z o. o., Sady ul. Rolna 9, 62-080 Tarnowo Podgórne). Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem pocztowym. Towar odesłany przesyłką za pobraniem nie będzie odbierany. Zwracany towar Klient odsyła na swój własny koszt za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia. Wszystkie przesyłki kurierskie oraz pocztowe powinny być sprawdzone co do braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego i towarów znajdujących się w opakowaniu. 
 17. Do rozpatrzenia reklamacji potrzebne są zdjęcia wadliwego elementu. Zdjęcia powinny być wysłane w pliku jpg na adres: frontybrw@mbsmeble.pl 
 18. Na towary dostępne w sklepie udzielona jest gwarancja producenta na okres 1 roku od daty zakupu.
 19. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z potwierdzeniem, iż Kupujący zapoznał się z treścią Regulaminu i jego załącznikami oraz akceptuje jego postanowienia.
 20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., ze zm.).
 21. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 22. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzenia okresowych zmian w powyższym regulaminie. Klienci składający zamówienie w sklepie zobowiązani są do zapoznania się z aktualnym regulaminem. W przypadku braku akceptacji regulaminu prosimy o nie dokonywanie zakupów w serwisie.
 23. We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i innych aktów prawnych obowiązujących na terenie Polski.

Załącznik 1: INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas - firmę MBS Sp. z o.o. z siedzibą w Sadach przy ul. Rolna 9, 62-080 Tarnowo Podgórne, tel.: (61) 64 64 528, tel. kom.: 692 118 225, fax.:(61) 657 11 55, e-mail: hurtowniafrontow@mbsmeble.pl - o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy – załącznik nr 2, jednak nie jest to obowiązkowe. 
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około... PLN. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

ZAŁĄCZNIK 2. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

MBS Sp. z o.o.
Sady, ul. Rolna 9
62-080 Tarnowo Podgórne
tel.: (61) 64 64 528
tel. kom.: 692 118 225
fax.:(61) 657 11 55
e-mail: hurtowniafrontow@mbsmeble.pl

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy … /umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy...
-Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
-Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
-Adres konsumenta(-ów)
-Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
-Data